W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE). Kiedy chcemy wyrzucić elektrośmieci czy elektroodpady do śmietnika stwarzamy zagrożenie nie tylko dla środowiska i życia, ale również łamiemy prawo.

Zużyty sprzęt elektroniczny jest to odpad, który posiada wiele podzespołów nadających się do ponownego użycia tj. metal, czy szkło. Przy produkcji sprzętu elektronicznego  wykorzystuje się wiele związków chemicznych, jeśli trafią one razem na składowisko odpadów, związki chemiczne przedostają się do gleby, wód gruntowych, w konsekwencji czego są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Dodatkowo jego zmieszanie z innymi odpadami sprawia, iż surowiec ten przepada bezpowrotnie. Współpracując z nami, chronisz środowisko.

Nasza firma EP Reco świadczy usługi w zakresie mobilnego odbioru zużytego sprzętu elektronicznego, często zwanych elektrośmieciami,  elektroodpadami,  z Państwa domów jak i miejsc pracy. 

W przypadku większych ilości sprzętu IT możemy zaoferować skup tych urządzeń.

Posiadamy odpowiednie zezwolenia do zbiórki elektroodpadów m.in. z grupy 16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

  • 16 02 11 (lodówki, klimatyzatory)
  • 16 02 13 (telewizory, monitory CRT, LCD)
  • 16 02 14 (sprzęt IT, klawiatury, dyski, jednostki PC)