Porzucone lodówki stanowią poważne zagrożenie dla naszego środowiska. Przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej poprzez wydostanie się freonu do atmosfery. 

Materiały, które pochodzą z odzysku odpadów elektronicznych, możemy ponownie wykorzystać. Obudowy z lodówek – wewnętrze ściany chłodziarki wykonane z tworzyw sztucznych, są m.in. przetwarzane na kołpaki do samochodów oraz na inne elementy ciężkich maszyn i urządzeń. Z kolei gumowe uszczelki pochodzące z drzwi lodówki służą do produkcji klapek.