--- EN

Decyzja nr WS.6233.16.2014 pozwalająca na zbieranie odpadów, wydana przez Starostę Olkuskiego

Dokument do pobrania tutaj:

Decyzja WS-06.6233.1.106.2014.MW pozwalająca na transport odpadów, wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa

Dokument do pobrania tutaj:

Wpis do rejestru GIOŚ

Dokument do pobrania tutaj: