Witamy w EP Reco

Odbiór elektrośmieci

Firma EP Reco oferuje usługi, które pozwalają w odpowiedni sposób chronić środowisko . Odbiór elektrośmieci i utylizacja sprzętu elektronicznego stanowią fundamentalne świadczenia naszego przedsiębiorstwa. Te specyficzne odpady dostają dzięki naszej pracy drugie życie. Nie zalegają w sposób groźny na wysypiskach, gdzie pozostawione przez pewien czas stają się bezwartościowe dla celów recyklingu.

Odbiór zużytego sprzętu AGD oraz innych elektrośmieci pozwala na uwolnienie miejsca. Zużyte urządzenia nie zalegają w piwnicach, garażach, magazynach, a także innych pomieszczeniach. Prowadzony przez nas mobilny skup złomu elektronicznego pozwala na pozbycie się problemu przy zagwarantowaniu licznych korzyści. Zapewniamy ważenie przy Kliencie oraz sporządzamy stosowną dokumentację.

Zbiórka elektrośmieci jest możliwa bezpośrednio od Klientów, dzięki posiadaniu własnego transportu. Pozwala nam to również na przewożenie zużytego sprzętu wielkogabarytowego. Eliminujemy problem dostarczenia odpadów do naszych punktów skupu.

Stale rozwijamy naszą działalność i dążymy do rozbudowy oferty. Wprowadzamy usługi, które odpowiadają współczesnym standardom ochrony środowiska. Jednocześnie staramy się możliwie najwięcej odzyskać z elektroodpadów i ponownie wykorzystać jak największą część elementów . Odpowiadamy na rosnące potrzeby konsumentów w zakresie recyklingu i utylizacji niebezpiecznych odpadów. Silna świadomość szkód środowiskowych, wywołanych nieprawidłowo składowanymi niebezpiecznymi odpadami, nadaje tempa rozwoju naszej działalności i determinuje do intensywnych działań.

Jesteśmy otwarci na współpracę z serwisami IT, przedsiębiorstwami i instytucjami użytku publicznego, szkołami i uczelniami oraz osobami prywatnymi.

EP Reco

Recykling | Utylizacja odpadów | Skup złomu
Współpracując z nami zapewniasz:
  • OCHRONĘ ŚRODOWISKA

    Nie narażasz środowiska na skażenie szkodliwymi pierwiastkami jak np. rtęć, kadm czy chrom.

  • WIĘCEJ MIEJSCA

    Zalegające elektroodpady odłożone na strychu czy w garażu? Zyskaj więcej miejsca w domu czy w firmie.

  • PONOWNE UŻYCIE

    Zużyty sprzętu elektroniczny umieszczany wraz z innymi odpadami powoduje, iż surowiec ten przepada bezpowrotnie.